* * * UWAGA PROMOCJA * * * - do każdego projektu domu dodajemy atrakcyjne gratisy, sprawdź co otrzymasz bezpłatnie z projektem w tym miesiącu! * * *
Adaptacja projektu.

Przed złożeniem dokumentacji do pozwolenie na budowę należy obligatoryjnie wykonać Projekt Zagospodarowania Terenu dla konkretnej lokalizacji oraz zaadaptować projekt gotowy do warunków lokalnych. Adaptacja uwzględni wymagania związane z lokalizacją działki w odpowiedniej strefie śniegowej i wiatrowej, a także może zawierać zmiany postulowane przez Inwestora. Przy wykonaniu adaptacji gotowego projektu domu jednorodzinnego należy spełnić wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Adaptacja powinna obejmować wszystkie branże projektu. Jej autorzy zyskują prawa i obowiązki projektanta budynku w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego.

Dopuszczalne zmiany w projekcie w ramach adaptacji nie wymagające odrębnej zgody:

    * Dostosowanie budynku do warunków gruntowych.
    * Zmiana wymiarów fundamentów.
    * Wprowadzenie częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie   
      przekraczającej 50cm ponad poziom terenu.
    * Rezygnacja z podpiwniczenia.
    * Zmiana wymiarów, przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej wynikające
      z dostosowania budynku do strefy śniegowej lub wiatrowej.
    * Użycie innych materiałów na elementy konstrukcyjne budynku (ściany, stropy) pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony
      cieplnej budynku oraz jego elewacji.
    * Zmiana warstw ścian zewnętrznych przy zachowaniu dopuszczalnego współczynnika przenikalności cieplnej.
    * Zmiana kąta nachylenia dachu do 5° (przy zwróceniu należytej uwagi na nośność elementów więźby dachowej).
    * Zmiany w instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej (przy zachowaniu obowiązujących norm).
    * Zamiana materiałów wykończeniowych: posadzek, tynków, dachówki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej - przy zachowaniu niezbędnych
      parametrów wytrzymałości (szczególnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz parametrów przenikania ciepła i innych.
    * Zmiana rozwiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku oraz przesunięcia lub likwidacji ścian działowych.
    * Zmiana lokalizacji, ilości i kształtu okien oraz drzwi.
    * Wykonanie lustrzanego odbicia obiektu.
    * Zmiany konstrukcji, szerokości biegów schodowych, liczby stopni i wymiarów schodów.
    * Zmiana pokrycia dachowego z uwzględnieniem zaprojektowanych spadków i ciężaru pokrycia.
    * Zmiany technologii budowy ścian, murów, nadproży z zachowaniem wytrzymałości i izolacyjności przegród.
    * Dobudowanie garażu lub wiaty garażowej.

Zgoda na inne zmiany wydawana jest na wniosek inwestora lub osoby adaptujacej bezpłatnie.

Zmiany wymienione powyżej powinny być naniesione na oryginał projektu katalogowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym (lub dołączone jako aneks) przez osobę posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia.

Co zawiera projekt.

4 egzemplarze projektu domu katalogowego zawierają:

    * projekt architektoniczny
    * projekt konstrukcyjny
    * projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych
      (instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o, gazowej)
    * projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej

 Materiały publikowane w katalogu wykonywane są na podstawie koncepcji i dlatego niektóre pokazane szczegóły mogą minimalnie różnić się od podanych w projekcie technicznym.

Gwarancja zwrotu lub wymiany.

Osoba, która dokonała zakupu gotowego projektu domu z naszej oferty na zasadzie sprzedaży wysyłkowej może z niej zrezygnować bez podania przyczyny na następujących warunkach:

    * w terminie do 10 dni od daty otrzymania przesyłki z projektem należy telefonicznie zgłosić do sprzedawcy pod numer 071 7835875 fakt odstąpienia od zakupu,
    * w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki z projektem należy dostarczyć do sprzedawcy na swój koszt 4 oryginalne egzemplarze zakupionego projektu wraz z oryginałem faktury lub paragonu i oświadczeniem o odstąpieniu od zakupu opatrzonym datą i podpisem osoby, która dokonała zakupu, a także z podanym numerem konta, na który zostanie przelewem zwrócona cena projektu.

Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie do sprzedawcy 4 egz. oryginalnego, kompletnego projektu gotowego w nienaruszonej postaci, z więc między innymi bez wpisów lub pieczęci osoby adaptującej.

 

Uwaga: Przesyłki na nasz koszt nie będą przyjmowane.
W terminie do 6 miesięcy od daty zakupu projektu gotowego z naszej oferty można dokonać jednokrotnej jego wymiany na inny.
W takim przypadku należy najpierw zgłosić telefonicznie pod nr 071 7835875 zamiar wymiany projektu, a później na swój koszt przesłać nam 4 egz. kompletnej oryginalnej dokumentacji w nienaruszonej postaci, z więc między innymi bez wpisów lub pieczęci osoby adaptującej. W przesyłce musi się znaleźć także kopia faktury sprzedaży oraz pismo ze wskazaniem, na jaki projekt ma być dokonana zamiana oraz na jaki adres należy go dostarczyć.
Nowy projekt zostanie Państwu przesłany przesyłką typu "Pocztex" na koszt odbiorcy.

Uwaga: Przy wymianie na projekt droższy, w przesyłce znajdzie się faktura na kwotę odpowiadającą różnicy w cenie, a przesyłka z projektem zostanie wysłana jako pobraniowa. Przy wymianie na projekt tańszy kwota różnicy w cenie nie będzie zwracana.


Bezpłatna dostawa.


Zamówione projekty domów wysyłamy na nasz koszt. Nasi klienci płacą przy odbiorze tylko i wyłącznie podaną w serwisie cenę projektu.

Standardowo dostawa jest realizowana przez Pocztę Polską. Płatność odbywa się za pobraniem przy doręczeniu priorytetowej przesyłki z projektem. Możliwe jest także wcześniejsze opłacenie zamówienia przelewem na nasze konto, ale w takim przypadku należy nas poinformować o wyborze tej formy płatności już podczas składania zamówienia. Dokumentacja zostanie wysłana do odbiorcy niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu na naszym koncie.

Bezpłatna dostawa! Zamawiając u nas projekt domu przesyłka jest zawsze za 0 złotych. Nie ma przy tym znaczenia, czy kupuje się tylko jedną dokumentację, czy więcej.

Dołącz do nas! Nasze gotowe projekty domów jednorodzinnych są zrealizowane przez wielu Inwestorów na terenie całej Polski. Kup projekt i dołącz do tysięcy zadowolonych klientów.

Regulamin REGULAMIN portalu www.quattrodomy.pl I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca – Quattro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Przystankowej 2a,  wpisana do rejestru przedsiębiorców...czytaj dalej